Nasz zespół

Arkadiusz Bajer

W roku 1999 ukończył liceum im Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Od tego samego roku rozpoczął studia stomatologiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Po ukończeniu studiów w 2004 roku rozpoczął roczny staż w Publicznej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi. Po ukończeniu stażu podnosił swoje kwalifikacje w dziedzinie stomatologii i od roku 2009 rozpoczął własną praktykę stomatologiczną w Końskich.W 2010 roku ukończył technikum farmaceutyczne po którym odbył dwuletni staż.